Preventieadviseur (M/V)

Als Preventieadviseur zorg je voor het opvolgen en het bijsturen van het beleid inzake veiligheid, kwaliteit en milieu. Je kan enerzijds terugvallen op een aantal reeds bestaande processen, maar je wordt verwacht ook nieuwe initiatieven te nemen.

Functie:

 • Je beheerst het HSEQ-zorgsysteem en waakt over de conformiteit met VCA** en ISO 9001. Je coördineert eveneens de hierbij horende audits. 
 • Je zorgt voor het opstellen van het dynamisch risicobeheersingssysteem.
 • Je werkt mee aan het opsporen, analyseren en evalueren van de welzijnsrisico's op het werk en stelt de nodige maatregelen voor om die risico's te beheersen. Daarbij analyseer je in overleg met de hiërarchische lijn de arbeidsongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan teneinde de dieperliggende oorzaken op te sporen en structurele verbeteringen aan te brengen. 
 • Je organiseert toolbox meetings om de medewerkers te stimuleren en te motiveren om bij te dragen aan een veilige werkomgeving zodat het aantal werkongevallen tot een minimum beperkt wordt.
 • Je neemt ook actief deel aan overlegmomenten op verschillende niveaus teneinde de algemene veiligheid op het werk te garanderen. 
 • Je treedt op als contactpersoon voor het Comité voor preventie en bescherming op het werk en zorgt voor de correcte uitvoering en navolging van de daarin genomen beslissingen. Je rapporteert hieromtrent aan de directie.
 • Je ondersteunt de directie bij de opstelling, uitwerking en uitvoering van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
 • Je stelt procedures en processen op inzake preventie en bescherming op het werk. Je ziet toe op de naleving van deze procedures en coacht de hiërarchische lijn en de medewerkers hierin. 
 • Je bent het eerste aanspreekpunt inzake alle materies met betrekking tot veiligheid en preventie en staat in voor een periodieke controle van de werven.
 • Je bent betrokken en adviseert inzake het aankoopproces van nieuwe arbeidsmiddelen en staat in voor de indienststelling ervan. 
 • Je volgt de relevante milieuwetgeving op en zorgt ervoor dat ze vertaald wordt naar concrete richtlijnen voor de medewerkers, zodat ze consequent nageleefd wordt. 
 • Je bewaakt de conformiteit van de milieuvergunning.

Profiel:

 • Je beschikt over een diploma Preventieadviseur Niveau 1 en over een attest milieucoördinator niveau B.
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring op het vlak van preventie en veiligheid, en dit bij voorkeur in de bouwsector.
 • Je hebt een goede kennis van MS-Office.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
Competenties:

 • Je bent een teamspeler die ook zelfstanding kan werken. 
 • Je bent sociaal ingesteld, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet vertrouwen te creëren. 
 • Je weet anderen te motiveren en te overtuigen. 
 • Je hebt een klantgerichte houding en bent pragmatisch ingesteld: je keurt niet zomaar af of geeft niet zomaar commentaar, maar je gaat actief met de betrokkenen op zoek naar oplossingen. 
 • Je bent sterk in plannen en organiseren waardoor je tegelijkertijd verschillende taken en projecten weet te beheren op een vlotte manier. 
 • Je beschikt over de vaardigheid om een correcte probleemanalyse te maken en zo tot nieuwe oplossingen en werkwijzen te komen. 
 • Je neemt initiatieven, weet van aanpakken en streeft naar resultaat.
Ons aanbod:

Binnen onze dynamische en stabiele werkomgeving bieden wij jou een voltijdse betrekking aan met een flinke dosis verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je komt terecht in een bedrijf met een mensgerichte aanpak waar de begrippen veiligheid, kwaliteit, timing, diversiteit, respect en innovatie hoog in het vaandel gedragen worden. Je loonpakket is in verhouding tot jouw ervaring, capaciteiten en inzet.

Interesse?

Wij werven aan op basis van talenten, ongeacht leeftijd, geslacht of origine.
Indien je van mening bent over de juiste competenties, ervaring en motivatie te beschikken voor deze functie, aarzel dan niet en stel je via het on-line sollicitatieformulier hiervoor kandidaat.

Contactpersoon:

Contacteer Sunny De Clerck (tel.: 09/272 56 13 - e-mail: sunny.dc@wycor.eu) indien u vragen heeft.

Voornaam: (*)
Naam: (*)
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Tel:
Gsm:
E-mail: (*)
Functie:
Gevolgde studies:
Cv toevoegen:
Vraag / opmerking: