Voor onze klanten

Voor onze klanten

  • WYCOR nv zorgt voor het afleveren van een eindproduct dat een totale tevredenheid van de klant wegdraagt.
  • WYCOR nv streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten.
  • Een klantgerichte mentaliteit is één van onze grootste troeven.
Voor onze medewerkers

Voor onze medewerkers

  • WYCOR nv voorziet de nodige opleidingen opdat alle werknemers zich ten volle professioneel kunnen ontplooien.
  • WYCOR nv streeft naar een optimale groepsgeest door middel van een open communicatie.
  • WYCOR nv heeft als grootste zorg om de werkomstandigheden van al haar medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te maken.
Voor de omgeving

Voor de omgeving

  • WYCOR nv verbindt er zich toe om een milieubeleid te volgen dat voldoet aan alle relevante wettelijke en regelgevende milieuvoorschriften die van toepassing zijn op haar activiteiten, producten en diensten