ESF MENSGERICHT ONDERNEMEN

Wycor is sinds 1978 werkzaam in de bouwsector, meer bepaald in de renovatie en afwerking van gebouwen. Onze sector kent anno 2017 verschillende grote uitdagingen en is bijgevolg voortdurend onderhevig aan veranderingen. Zo zijn er de energiezuinige en ecologische maatregelen, steeds korter wordende uitvoeringstermijnen en de druk op de deadlines, hoge kwaliteitseisen, nieuwe technologieën, ICT toepassingen, enz.

Om onze positie op de markt blijvend te verzekeren, zoeken wij continu naar verbetering. De zaken efficiënt en effectief uitvoeren is van essentieel belang.

Dit betekent binnen Wycor uitdagingen op vlak van procesoptimalisatie en het afstemmen van medewerkers en afdelingen.

Vanuit een procesanalyse zal WYCOR stappen zetten in de richting van een innovatieve arbeidsorganisatie.

Wycor voert een project ‘Wycor in verandering' uit, waarbij wij inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen vanuit ESF.

Er werd vanuit ESF en Vlaanderen aan ons project een subsidie toegewezen van 80.000€ om de nodige acties te kunnen uitvoeren.