WYCOR nv is er van overtuigd dat een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor een economische, ecologische en sociaal verantwoorde ontwikkeling een prioriteit is voor het bestendigen van de toekomst van WYCOR, maar ook voor de toekomst van de komende generaties. Daarom streeft WYCOR er continu naar om een kwalitatief product af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant zonder de veiligheid van onze werknemers en derden in gevaar te brengen met een minimale belasting van het milieu en de samenleving.

Om deze hoofddoelstelling te realiseren, worden de volgende nevendoelstellingen vooropgesteld:

 • het voldoen aan de wettelijke bepalingen en reglementeringen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu;
 • het zorgen voor een klantgerichte mentaliteit;
 • het garanderen van het welzijn van onze werknemers en personeel van derden die werkzaam zijn op onze terreinen of op onze werven;
 • het meewerken aan een verbetering van het leefmilieu door het voorkomen en beperken van milieuschade;
 • open dialoog met alle belanghebbenden over onze activiteiten en duurzaamheidsprestaties;
 • het continu verbeteren van de duurzaamheidsprestaties;
 • het integreren van kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid op elk niveau binnen de organisatie;
 • bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen de economische, sociale en ecologische prestaties;
 • het beoordelen van leveranciers en onderaannemers op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door:

 • het implementeren en in stand houden van een VCA**-systeem;
 • het implementeren en in stand houden van een kwaliteitszorgsysteem ISO 9001;
 • het houden van een jaarlijkse managementreview m.b.t. kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen;
 • het opstellen van procedures en instructies;
 • het voorzien van de nodige opleidingen;
 • het continu investeren in nieuwe milieuvriendelijke technologie en machines;
 • het opmaken van een duurzaamheidsverslag om de 2 jaar;
 • het deelnemen aan het charter duurzaam ondernemen;
 • het uitvoeren van een Corporate Social Responsebility-evaluatie via het platform Ecovadis.

Het beleid inzake kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen is bekend gemaakt bij het personeel en hangt op verschillende plaatsen in het bedrijf uit.

De directie steunt integraal de inhoud van deze beleidsverklaring en eist dat de bepalingen ervan correct worden nageleefd. Om dit te realiseren stelt de directie de nodige middelen en personeel ter beschikking.

De directie engageert zich om jaarlijks het beleid inzake kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen te beoordelen.